Wpływ społeczny cz 2

Jesteśmy ekonomiczni i ergonomiczni z natury – jak najmniejszy wysiłek i dobry efekt.
Drogi na skróty nazywane są prognostykami (heurystykami?) rządzenia. Nigdy nie mamy pewności, jak nasze działanie się zakończy i co uzyskamy.
W przeciwieństwie do automatyzmu mamy reagowanie kontrolowane – analizujemy krok po kroku, co ktoś powiedział, ile mamy informacji, co możemy z tym zrobić. Wymaga to jednak spowolnienia działania i zastanowienia się.
Jeśli reagujemy schematem, szybko radzimy sobie z problemami. Im bardziej złożona sytuacja, chętniej sięgamy po schemat działania.
Uproszczony proces – element się pojawia, podejmujemy określoną decyzję.
Taki proces w sytuacjach społecznych obarczony jest możliwością popełnienia błędu. Pewne dane wysuwają się na plan pierwszy.
Automatyzm – chętniej sięgamy też po stereotypy i rutynę. Częściej wtedy popełniamy błędy.
Może być tak, że mimo podobieństw sytuacja znaczy co innego i automatyczne reagowanie może dać co innego niż normalnie.
Cały proces wychowania jest tak naprawdę manipulacją – jeśli zrobisz to, to dostaniesz nagrodę, a jeśli inaczej, to będzie kara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *