Wpływ społeczny cz 1

Podstawowe reguły wpływu społecznego wg Roberta Cialdiniego

Żyjemy w czasach, o których się mówi że jest to era informacji – czegoś, co szybko powstaje, ma krótki żywot i czego jest w naszym otoczeniu całe mnóstwo.
Mając nadmiar danych i ograniczone możliwości przetwarzania, musimy z pewnych rzeczy rezygnować lub działać schematami. Jeśli w sytuacji jest coś powtarzalnego, to wtedy uruchamiamy cały ciąg skojarzeń – ktoś nam coś dał, to musimy to oddać. Reguły wpływu społecznego same w sobie mają pozytywny wydźwięk i pozwalają na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.
W połączeniu z naszą skłonnością do automatyzacji powoduje to, że ktoś próbuje nas wykorzystać, obrócić automatyzm na naszą niekorzyść, przez co niejasne są cele drugiej osoby wobec nas.

Reguła wzajemności, społeczny dowód słuszności, autorytety – to też jest społecznie pożądane i istotne. Reguły niedostępności, umocowania  – wszystkie pozwalają przewidywać reakcje i bezkonfliktowo współistnieć.
Czasami pośpiech nas gubi, sprowadza na manowce, i wtedy robimy rzeczy, których normalnie byśmy nie robili. Cywilizacja jak gdyby rozwija się i przyspiesza, nadaje tempo naszemu życiu, my zaś musimy posługiwać się gotowymi schematami – minimum myślenia, minimum procesów poznawczych, bo inaczej nie będziemy w stanie funkcjonować.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *