Wiedza naukowa o psychologii cz 2

Psychologia pragmatyczna:
– p. wychowawcza – kształtowanie osobowości, doskonalenie metody dydaktycznych, autorytety
– p. pracy – efektywność pracy pod kątem wykorzystania zasobów ludzkich, jak zarządzać ludźmi, jak motywować do pracy, jak sprawić że będą bardziej efektywni
– p. kliniczna – zaburzenia zachowania, diagnoza, praktyka, leczenie chorób psychicznych
– p. medyczna i lekarska – jak lekarz powinien rozmawiać z pacjentem, jakie powinny być warunki w szpitalu, jak zmniejszyć lęk pacjenta
– p. wojskowa – obserwacja, jak człowiek funkcjonuje w sytuacjach ekstremalnych
– p. sądowa
– p. dendrytologiczna – praca z niepełnosprawnymi
– p. polityczna
– p. reklamy – co zrobić, żeby reklamy były skuteczne, mniej rozpowszechniana jest wiedza jak się bronić przed reklamami

Etyka badań psychologicznych
Nie można nikogo zmusić do wykonania badania psychologicznego – są jednak wyjątki, ale o nich później. Zainteresowany zawsze musi wyrazić zgodę na badanie psychologiczne i wynik badania zawsze musi być przekazany badanemu.
Wyjątki:
– W procesie nauczania podlegamy stałej ocenie. Piszemy sprawdziany i zdajemy egzaminy. Nikt nas nie musi pytać, czy chcemy pisać egzaminy, kolokwia, itd. Jest to dozwolone ustawowo. Gdyby jednak nauczyciel chciał wykorzystać nasze egzaminy do innych celów niż wystawienie oceny i zaliczenie przedmiotu, musimy na to wyrazić zgodę
– Jeśli tak nakaże sąd w przewodzie sądowym, badanie można wykonać bez zgody badanego
– Jeśli kandydat na pracownika firmy musi przejść badanie psychologiczne, o ile takie coś jest napisane w statucie
– Jeśli staramy się o pozwolenie na broń

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *