Uzdolnienia cz 6

Zdaniem Manturzewskiej, talent to szczególna struktura osobowości rozwinięta na podłożu wybitnych zdolności w danej dziedzinie. Podkreśla ona, że człowiek na początku ma pewne predyspozycje muzyczne, natomiast dopiero w trakcie rozwoju człowiek staje się osobą wybitnie uzdolnioną muzycznie.
Elementy składowe talentu muzycznego:
– dobry słuch muzyczny
– pracowitość
– wyobraźnia muzyczna
– poczucie rytmu
– wysoka inteligencja
– pamięć muzyczna
– wrażliwość sensoryczno-emocjonalna
– muzyka jako wartość
Źródła sukcesu w zawodzie muzyka:
– własna praca
– dobry nauczyciel instrumentu
– geny
– silna motywacja
– dobra szkoła
– odpowiednie środowisko rodzinne
Dobry nauczyciel – nauczyciel jako mistrz, gdy staje się przewodnikiem na drodze urzeczywistnienia tych wartości. Mistrz ma uczniów, nie fanów. Osoby prowadzone przez prawdziwego mistrza szybko stają się niezależne i nie stanowią kręgu wielbicieli. Mistrz świadczy o wartościach związanych z muzyką oraz postawą jako człowieka służącego tym wartościom. Mistrz ma ideały i potrafi o nie walczyć. Aby coś innym dawać, trzeba najpierw w sobie to mieć – mistrz ma też świadomość własnych zalet i wartości. Dobry artysta nie zawsze jest dobrym pedagogiem. Ubogi jest przekaz pisany dotyczący dydaktyki artystycznej od strony mistrzowskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *