Uzdolnienia cz 4

Zdolne dzieci – typowe oznaki wybitności:
– ciekawość poznawcza
– duża spostrzegawczość
– szerokie zainteresowania
– bogate słownictwo
– chęć czytania, “połykania” lektur
– żywa wyobraźnia
– koncentracja i wytrwałość
– żwawość (sprawność) intelektualna
Zjawisko wybitnych uzdolnień dotyczy osób w różnym wieku, ale w centrum zainteresowania społecznego są dzieci.
Talent i zdolności specjalne – talent to wysoki poziom określonej zdolności specjalnej. Cały ten talent mieści w sobie bardzo wiele zdolności szczególnych. Zdolności specjalne to określenie sprawności o stosunkowo wąskim zakresie (np. słuch totalny).
Talent to szansa, ale też ryzyko i liczne zagrożenia. Talent sam w sobie nie zależy od inteligencji ogólnej, ale osoby wybitne często łączą talent i wysokie IQ. Talent nie jest własnością stałą – cały czas się rozwija lub maleje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *