Tożsamość cz 2

Poziom samoakceptacji (PSa) – czyli stopień akceptacji siebie samego, wynikający z rozbieżności między “JA REALNYM” a “JA IDEALNYM”. “JA REALNE” – zbiór wiedzy na temat tego, jacy jesteśmy. “JA IDEALNE” – jacy chcielibyśmy być.
Gdy rozbieżność między obydwoma “JA” jest zbyt duża, to mamy niski poziom samoakceptacji. Mała rozbieżność – poziom samoakceptacji wysoki.
Gdy mamy zbieżność obu “JA”, najczęściej mamy do czynienia z psychopatami! Tacy ludzie mnie widzą potrzeby zmieniania siebie.

Poziom samoakceptacji wpływa na:
– stałość samooceny
– poczucie własnej wartości
– sił e i elastyczność motywacji
– równowagę emocjonalną
– efektywność samokontroli emocjonalnej
– odporność na sytuacje trudne i stres
– orientację zadaniową lub egocentryczną
– podatność na wpływy sytuacyjne (wewnątrz- lub zewnątrzsterowność)
– rzeczowe wykorzystanie ocen i krytyki
– funkcjonowanie społeczne – techniki integracyjne…

Poczucie własnej wartości – system informacji o sobie umożliwiający powstanie przekonania o ważności własnej osoby i jej wartościowości (pozytywności).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *