Temperament cz 7 dokończenie

Zmiany temperamentu:
– osoba o słabszym typie układu nerwowego może się “zahartować” w sytuacji trudnego zadania
– u osób starszych może się pojawiać większa reaktywność
Były robione badania nad tym, czy dieta może wpływać na cechy temperamentalne. W porównaniu z XIX wiekiem, współcześnie znacznie wzrosło spożycie cukru – po dostarczeniu słodkich produktów wzrasta dynamika działania. Niektórzy, np. górale, reagują w podobny sposób po spożyciu alkoholu.
Temperament a narodowość – to jest raczej wpływ klimatyczny. I dieta i klimat mogą mówić o pewnych uogólnionych cechach narodowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *