Temperament cz 3

Typologie konstytucjonalne – również są współcześnie uznawane za przeżytek, ale również funkcjonują potocznie. Wyznawały zasadę “jak jesteś zbudowany, taki masz temperament”.
Typologia Ernsta Kretschmera – stworzona ok. 1921 roku, zanegowana, ale współcześnie powraca. Typologię opracował w oparciu o obserwacje ludzi chorych psychicznie. Łączył typ budowy ciała z występowaniem określonych chorób psychicznych.
Typologia Williama Sheldona – również wiązała budowę ciała z określonym sposobem funkcjonowania.
Za co krytykowano takie właśnie typologie temperamentu?
– duży biologiczny determinizm – że człowiek tak się urodził i nic już nie zmieni
– nie doceniano w tych typologiach typów środowiska
– obie koncepcje wywodziły się ze świata chorób psychicznych
– dużo złego się stało, gdy naziści przejęli typologię Kretschmera jako podstawę swojej ideologii
Współcześnie w Japonii prowadzi się badania nad osobowością i zależnością osobowości od wagi ciała.
Pawłow: U podłoża cech temperamentalnych leży typ naszego układu nerwowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *