Sytuacje trudne cz 1

Wyróżniono cztery rodzaje sytuacji trudnych:
– zagrożenie
– przeciążenie
– zakłócenie
– deprywacji
Sytuacja zagrożenia – wtedy, kiedy zagrożona zostaje wartość dla nas cenna, np. zagrożenie zdrowia, zagrożenie życia. Gdy ktoś nas atakuje, czujemy zagrożenie. Gdy chorujemy, to również z naszego punktu widzenia będzie to sytuacja zagrożenia. Sytuacja zagrożenia może mieć również charakter społeczny, np. gdy ktoś nas publicznie zniesławia i psuje nasze dobre imię. Również kompromitacja w naszym odbiorze jest sytuacją zagrożenia. Utrata majątku, nasilona krytyka – to również sytuacje zagrożenia.
W sytuacjach zagrożenia postrzeganie jest trochę rozszerzone. Jeśli jesteśmy związani z inną osobą, to my jej trudną sytuację również odbieramy jako coś, co dla nas jest trudne.
Nie tylko realne sytuacje są dla nas sytuacjami trudnymi. Również przewidywanie czegoś i wiązane z tym emocje i napięcie stanowią dla nas sytuację trudną, np. czekanie na egzamin, występ.
Sytuacja przeciążenia – pojawia się wtedy, gdy nasze możliwości psychiczne lub fizyczne są na granicy. Duża ilość trudnych, stresotwórczych czynników stanowi dla nas sytuację przeciążenia.
Jeżeli się spotykamy z sytuacjami przeciążenia jednostkowo i nie jest ich dużo, to efektem jest odczucie zmęczenia, zniechęcenia. Częstsze sytuacje przeciążenia prowadzą do zwiększonego stresu i obniżeniem naszej odporności i większą podatnością na niektóre choroby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *