Stres cz 6

Kategorie stresorów:
– kataklizmy – duże wypadki zdarzające się osobom lub całym społecznościom jednocześnie
– stresory osobiste – to, co dotyczy każdego z nas, np. rozwój, oblanie pracy, obniżenie poziomu życia. Te zdarzenia nie muszą być dla nas zaskoczeniem, nawet jeśli je przewidujemy, może się pojawić stan stresu. Te stresory często nie są dostrzegane przez innych
– stresory drugoplanowe – czyli stresory słabo zauważalne, ale mające na nas bardzo negatywny wpływ. Drobne, codzienne kłopoty życiowe, małe problemy, które nas irytują i złoszczą.
Człowiek w reakcji na codzienne stresory zachowuje się jak żaba włożona do garnka z wodą i powoli gotowana – przestajemy dostrzegać stresory drugoplanowe.
Aby sobie poradzić ze stresem, musimy posiadać pewne zasoby odpornościowe. Np. zasoby materialne, aby radzić sobie z codziennymi sprawami typu wyżywienie, płacenie rachunków, realizowanie pasji i zainteresowań. Zasoby fizyczne – to, co mamy u siebie, czyli siłę, zdrowie, atrakcyjność fizyczną, itd. Zasoby intrapersonalne, dotyczące naszego wnętrza (poczucie własnej wartości, samoakceptacja, to czy jesteśmy wierzący czy nie wierzący, czy posiadamy ideologię czy też nie, jaką mamy filozofię życiową). Zasoby interpersonalne (wsparcie społeczne). Zasoby informacyjne i edukacyjne (wiedza). Zasoby kulturowe (możliwość uczestniczenia w kulturze, bycie osobą twórczą, aktywnym odbiorcą).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *