Stres cz 5

W stresie serce zaczyna zwiększać ilość uderzeń na minutę. Zwiększenie ilości uderzeń o 10 odczuwamy jako niepokój.
Skąd wiemy, że jesteśmy w stresie?:
– pojawiają się emocje i pewien rodzaj motywacji, aby przezwyciężyć stres
– stan stresu odczuwamy na trzech poziomach: wszystkich procesów psychicznych (chaos, dekoncentracja, problemy z adekwatnym postrzeganiem otoczenia, itd.), na poziomie naszego ciała (bicie serca, zmiana oddechu, uczucie gorąca, itd.) i na poziomie zachowania (np. możemy się potykać na prostej drodze, mamy duże drżenia, głośne i chaotyczne mówienie)

Przyczyny stresu
Nie ma pełnej listy czynników prowadzących do stresu – każdy czynnik może być potencjalnym stresorem w określonych sytuacjach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *