Stres cz 3

Faza obrony przed stresem – zmniejszenie szans na poradzenie sobie z problemem. Skupiamy się przede wszystkim na tym, czego sami doświadczamy, a nie tym, do czego dążyliśmy. Próg odporności na stres jest już przekroczony. Często występuje agresja – w stronę osoby lub przedmiotu. Niektórzy nie są agresywni, ale może się pojawić autoagresja – wyraz bardzo dużej bezradności. Często dążymy do tego, aby kłopotliwa sytuacja jak najszybciej się skończyła. Typowe są zachowania destruktywne. Człowiek jest bardzo sztywny w swoich reakcjach, działa schematycznie lub reaguje totalnym chaosem. Najgorsza faza, nie dająca szans na realizację zadania.

Próg odporności na stres
Gdy przekroczymy próg odporności na stres, pojawia się faza obrony nad stresem. Każdy ma swój indywidualny próg odporności, zależy on od tego, jaki typ układu nerwowego odziedziczyliśmy.
Osoby nisko reaktywne – bodźce działające nie powodują wysokiego poziomu pobudzenia.
Osoby wysoko reaktywne – nawet niewielki bodziec powoduje bardzo wysoki poziom pobudzenia organizmu.
Próg odporności na stres zależy również od osobowości, poczucia własnej wartości, samoakceptacji.
Próg nie jest dla nas stały – zależy od bieżącej dyspozycji psychofizycznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *