Spostrzeganie cz 5

Podstawowe deformacje spostrzegania
Atrybucje – zawierają błędy z powodu obserwowania danego czł. tylko 1 raz w określonej sytuacji.Z tego powodu nie posiadamy informacji jakiego rodzaju presje społeczne wywierają wpływ na określone zachowanie ani tego jak inni ludzie zachowuja się w tej sytuacji.
Deformacje:
1)Podstawowy błąd atrybucji -skłonność przypisywania przyczyn cudzych zachowań czynnikom wewn. jako odpowiedzialnych za zachowanie przy jednoczesnym niedocenianiu roli czynników sytuacyjnych.
2)Różnica perspektywy aktora i obserwatora – jest to rozszerzenie podstawowego błędu tryb. Polega na tym, że cudze zachowanie wyjaśniamy czynnikami wewn. a zachowanie własne czynnikami zewn.
3)Egocentryzm atrybucyjny – przecenianie własnego wkładu we wspólną pracę.Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za egoc.aryb. jest większa łatwość przypominania sobie działań własnych niż partnera.Ludzie przeceniają stopień w jakim ich działania i wygląd są zauważane przez innych.
4)Efekt fałszywej powszechności -przecenianie rozpowszechnienia własnych poglądów a niedocenianie alternatywnych. Pojawia się to u ludzi wyznających poglądy mniejszościowe, bo ich opinie są częściej atakowane. Przecenianie swoich poglądów, przypisywanie im słuszności i tego, że są moralnie lepsze stanowi syndrom wojowniczej mniejszości.
5)Aprobata społeczna-polega na tym, że mamy tendencję do przywiązywania nadmiernej wagi do zachowań społecznie pożądanych.
6)Potwierdzenie istniejących przekonań-oznacza, że staramy się wzmacniać w naszych poglądach, niżej szukać sposobów podważania ich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *