Spostrzeganie cz 4

Mamy tendencję do ujednolicania naszych wrażeń. Istnieje tzw. pierwsze wrażenie – jego wpływ może pozostać na długo i czasami dużo czasu mija nim udaje się je zatrzeć.
Cudze zachowanie wyjaśniamy raczej uwarunkowaniem wewnętrznym, czyli dyspozycyjnie (?).
Pozostałe błędy:
– nadmierne uwzględnianie przesłanek fizycznych
– zbyt stereotypizowane spostrzeganie
– przypisywanie cechom negatywnym większej wagi niż pozytywnym
– radzenie sobie z dysonansem poznawczym
Dysonans poznawczy – dostrzeżenie w sytuacji znanej jakiejś zupełni nowej informacji, całkowicie sprzecznej z tym, co do tej pory wiemy. Ta nowa informacja powoduje, że nie wiemy, co z nią zrobić – rodzi ona dyskomfort.
Radząc sobie z tym, możemy na początku odrzucić tę nową informację i się jej pozbyć, zostawiając sobie dane, które do tej pory mieliśmy. Możemy tę informację również zbagatelizować. Najtrudniejsze jest przekształcenie dotychczasowego doświadczenia, to ostatnie wyjście jest najrzadziej stosowane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *