Spostrzeganie cz 3

Stereotypy
Są takie schematy w pewnych kulturach mocno rozpowszechnione. Stereotypy to sposoby postrzegania pewnych ludzi właściwe dla danych grup. Stereotyp to przeważnie mocno uproszczony wizerunek danej grupy osób.
Stereotypy i ukryte teorie osobowości stanowią pewnego rodzaju uproszczenie w spostrzeganiu innych osób.

Zasady i błędy spostrzegania
Możemy kogoś wprowadzić w błąd, opisując inną osobę i przyklejając jej jakąś etykietę! Ta druga osoba będzie się zachowała wobec opisywanej osoby zgodnie ze swoimi doświadczeniami względem osoby “miłej / niemiłej”.
Selekcja informacji zgodnie z wyróżnialnością bodźca – najłatwiej nam spostrzec to, co jest intensywne i się wyróżnia. Informacje niezwykle wyraziste będą łatwiej dostrzeżone.

Projekcja – nasze emocje, przeżycia, uczucia, itd. są przypisywane innym ludziom.
Fałszywe poczucie powszechności  – przecenianie stopnia rozpowszechnienia własnych poglądów i przekonań – szczególnie powszechne wśród polityków i… taksówkarzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *