Reguły wpływu społecznego cz 4

Podsumowaniem tej reguły jest to, że warto czasami wyłamać się w swoim myśleniu i przeanalizować sytuację i niekoniecznie zakładać, że zdanie większości jest jedynym rozwiązaniem.
Przykłady działania reguły konsekwencji i zaangażowania:
– świąteczne zaangażowanie rodziców
– zaangażowanie w akcje charytatywne
– angażowanie w zbieranie datków od prostego pytania o samopoczucie
– kolaboracja amerykańskich jeńców wojennych podczas wojny koreańskiej (technika stopy w drzwiach)
Inne przykłady działania reguły konsekwencji i zaangażowania:
– zaangażowanie aktywne (np. przez podpisanie petycji na ulicy, wypowiedzenie się na forum w większej grupie)
– działania mające publiczny charakter
– przekonanie, że wykonywane jest z własnej woli, bez przymusu
– pisemna deklaracja, pisemne zobowiązanie bardzo nas obliguje
– deklaracja publiczna
Etykietowanie – jeśli komuś damy jakąś cechę, mówiąc np. “jesteś mądry, jedyny który potrafi to rozwiązać”, to jeśli taką etykietkę dajemy tej osobie to obligujemy ją do określonego zachowania. Nazywanie kogoś hojnym, uczciwym, dobrym, uczynnym, kompetentnym, sprawia, że ludzie starają się zachowywać zgodnie z dobranym określeniem. Nauczyciele często popełniają błąd, nazywając ucznia “zdolnym ale leniwym”.
Dodatkowy wysiłek – im więcej wysiłku wkładamy w swoje działania, tym bardziej pozytywny staje się nasz stosunek do tej sprawy. Przykłady: inicjacje na uczelniach w USA (odgórne zakazywanie takich rytuałów nic nie dawało, schodziły one do podziemia, przejście inicjacji niejako podnosi wartość całej sprawy), “kremówka salezjańska”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *