Psychologia społeczna

Arystoteles: Człowiek jest zwierzęciem społecznym.
Od jego czasów aż do dziś jest to sformułowanie prawdziwe. Większość życia spędzamy w otoczeniu innych ludzi. Psychologia społeczna bada nasze interakcje z innymi ludźmi i to, jak wpływamy na innych. P. s. bada to, czy nasze myślenie i spostrzeganie jest warunkowane obecnością innego człowieka.
Jeśli mamy wytwory ludzkie, oglądamy tv, słuchamy radia, oglądamy obraz, mamy do czynienia z wytworem pośrednim.
Sytuacja społeczna to inni ludzie – to, gdzie oni są, ich wytwory, itd. Te prawidłowości próbuje się opisać, byśmy byli lepsi i skuteczniej osiągali to co chcemy i nie ranili przy tym innych.
W psychologii mamy pojęcie popędu – niezaspokojona potrzeba. Nawet potrzeby biologiczne.
Potrzeba zależności – potrzeba pozyskiwania wsparcia
Potrzeba afiliacji – potrzeba ciepła w relacjach z innymi, oprócz tego często szukamy aprobaty innych osób
Potrzeba bezpieczeństwa – obecność osoby bliskiej
Potrzeba miłości, potrzeba dominacji
Nawet jak budujemy swoją samoocenę, jest ona w dużej mierze budowana przez to, co inni sądzą o nas.
Potrzeba zdobyczy materialnych
To tylko przykładowa lista potrzeb, które możemy zaspokoić w obecności innych ludzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *