Procesy poznawcze cz 6 Uczenie się

Reguły sterujące operacjami umysłowymi:
– algorytmy – powtarzanie określonych kroków w celu osiągnięcia zawsze tego samego wyniku, np. przepisy technologiczne, kulinarne, regułki matematyczne
– heurystyka – drogi na skróty, operacje myślowe, przybliżone sposoby postępowania, np. leżenie w łóżku gdy jesteśmy chorzy – może pomóc, ale nie musi

Podstawowe strategie heurystyczne:
– kroczenie wstecz – najpierw sprawdzenie wyniku a dopiero potem próba rozwiązania np. matematycznego
– poszukiwanie analogii między różnymi problemami
–  dzielenie dużego problemy na mniejsze etapy pośrednie

Przeszkody w rozwiązywaniu problemów:
– rodzaj nastawienia:
– nastawienie umysłowe – gdy nie potrafimy zmienić naszego postępowania z jakąś sprawą
– fiksacja funkcjonalna – gdy nie potrafimy wyjść poza coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni
– ograniczenia nałożone samemu sobie – gdy np. wmawiamy sobie, że czegoś nie umiemy
– brak wiedzy, informacji
– brak zainteresowania
– brak motywacji
– niskie poczucie własnej wartości
– stres

Rodzaje myślenia:
– produktywne – gdy dla nas samych dochodzimy do wniosków
– reproduktywne – gdy wykorzystujemy wiedzę uprzednio zdobytą do rozwiązywania zupełnie innych zadań
– twórcze

Homo ludens – człowiek potrafi znajdować przyjemność w rozumowaniu, znajdowaniu rozwiązań sytuacji zabawnych, przykrych, itd. Najbardziej zadziwiające w naszej zdolności myślenia jest to, że potrafimy nie tylko rozwiązywać problemy, ale też analizować sam proces myślenia.

Cogito ergo sum – myślę więc jestem (Kartezjusz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *