Procesy poznawcze cz 2

Percepcja umożliwia nam odbiór określonych informacji. Następnie informacje są przetwarzane, porządkowane, zapamiętywane, analizowane. Uczestniczy w tym uwaga, pamięć, uczenie się i myślenie.
Zawsze było takie pytanie, które dręczyło filozofów i które przejęła psychologia, i tak do końca nie znamy na nie odpowiedzi. Czy widzimy świat tak, jak inni ludzie? Jak możemy rozpoznać, czy świat, który widzimy w naszym umyśle, jest tożsamy ze światem zewnętrznym? Czy tak samo postrzegamy elementy, tak samo je nazywamy, jak interpretujemy docierające do nas bodźce?
My poznajemy świat w sposób pośredni. Obraz świata zależy od tego, jak funkcjonują nasze zmysły, jak bardzo są sprawne oraz jaki rodzaj danych dostarczają do naszego umysłu. Nie doświadczamy świata bezpośrednio, ale przez ciąg “filtrów”, które nazywamy zmysłami.
Percepcja, proces nadający znaczenie bodźcom sensorycznym. Aby to było możliwe, konieczne jest współdziałanie wielu procesów psychicznych.
Percepcja to nadanie znaczenia bodźcom, które do nas docierają. Musimy je spostrzec, ale też musi przyjść interpretacja ze strony naszego umysłu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *