Procesy poznawcze cz 1

Procesy poznawcze – sposoby postrzegania informacji przez człowieka. Gromadzimy informacje, przetwarzamy i wytwarzamy nowe, dzięki temu jesteśmy w stanie funkcjonować w świecie.
Procesy poznawcze są realizowane przez percepcję (spostrzeganie), uwagę (wyciąganie ważnych bodźców), pamięć (pozwala magazynować informacje), uczenie się (sposób zdobywania informacji) i myślenie. Człowiek jako jedyny w świecie zwierząt nauczył się efektywnego myślenia.
Nasz wiek nazywany jest wiekiem informacji – dane szybko zmieniają się i wymagają szybkiego i intensywnego przetwarzania. Sami często nie dajemy sobie z tym rady, a wiele urządzeń działa oszukująco na nasze zmysły. Tak się dzieje, że z filozoficznego i psychologicznego punktu widzenia to co spostrzegamy jest zawsze subiektywne, jedyne, niepowtarzalne dla każdego człowieka.

Percepcja

Człowiek współczesny jest istotą przetwarzającą informacje. Procesy poznawcze zapewniają nam poznanie świata. Nasz mózg nie znosi pustki, zawsze w nim coś się dzieje.

Rodzaje procesów poznawczych:
– percepcja
– uwaga – niezbędny do wybrania spośród wielu danych tych, które są dla nas ważne
– pamięć – to, co gromadzimy, przechowujemy i potrafimy w razie potrzeby wydobyć
– uczenie się
– myślenie
Procesem poznawczym NIE JEST inteligencja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *