Proces komunikowania się cz 3

Cechy skutecznego porozumiewania się:
– szeroki repertuar możliwości. Powinniśmy wiedzieć, kiedy mówić więcej, kiedy mniej, kiedy żartować, itd. Trzeba mieć zdolność dostosowawczą.
– dobra komunikacja to zainteresowanie osobą, z którą rozmawiamy
– potrzebna jest empatia – zdolność rozumienia drugiego człowieka
– musimy umieć interpretować pewne zachowania
– zdolność do dokonywania refleksji

Większość z nas dysponuje komunikacją werbalną i niewerbalną.

Definicje komunikacji niewerbalnej:
– może to być komunikacja wokalna ale niewerbalna (np. krzyk)
– użycie środków językowych niewerbalnych
– “tylko to, co mówi ciało, jest ważne i prawdziwe”. Tak naprawdę człowiek używa dużej ilości słów i to one noszą treść, komunikacja niewerbalna stanowi tylko dopełnienie (przekazuje np. emocje)
– służy do nawiązywania i podtrzymania więzi
– tworzy naszą autoprezentację, wizerunk
– jest niejednoznaczna – zawsze będzie uwikłana w pewien kontekst społeczny, kulturowy i sytuacyjny. Interpretacja komunikacji niewerbalnej jest dużo trudniejsza niż werbalnej
– jest w dużej mierze kształtowana przez kulturę, społeczność w której się wychowujemy, w różnych kulturach różne gesty mają różne znaczenie. Oczywiście, są też gesty uniwersalne, jak np. uśmiech, płacz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *