Pamięć cz 2

Pamięć jako proces – to, co musi się stać, aby został trwały ślad pamięciowy.
Fazy i jednocześnie rodzaje pamięci:
– pamięć ultrakrótka (sensoryczna) – to, co znajduje się w naszym polu widzenia/słyszenia, czyli prosty bodziec, który do 2-7 sekund może zniknąć albo zostać przekazany do zapamiętania
– pamięć krótkotrwała – przechowujemy w niej informacje do kilkudziesięciu sekund. Mamy świadomy dostęp do tej pamięci.
– pamięć długotrwała – związana ze zmianą w obrębie syntezy DNA i RNA, czas przechowywania danych teoretycznie nieograniczony. Czasami nie mamy świadomego dostępu do tej pamięci!

Konsolidacja – to, co jest w pamięci krótkotrwałej, musi zostać skonsolidowane (tzn. trzeba się na tym skupić), żeby trafiło do pamięci długotrwałej.
Pamięć – mechanizm pozwalający nam przechowywać doświadczenie i informacje, gromadzić je i wykorzystywać w życiu. Fazy pamięci: zapamiętywanie, przechowywanie, odtwarzanie.
Konsolidacja
Proces przekształcania danych zawartych w pamięci krótkotrwałej w długotrwałą nazywany jest konsolidacją. Proces ten wymaga skupienia uwagi i powtarzania. Te trwałe ślady pamięciowe muszą być w razie potrzeby odnalezione i wciągnięte do tzw. pamięci roboczej. Struktury w mózgu odpowiedzialne za proces konsolidacji danych jest hipokamp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *