Osobowość cz 3

Skrypty sytuacyjne – reprezentują zdarzenia społeczne, np. egzamin, koncert w filharmonii, lub ceremonia pogrzebowa, wyjście do kina, wizyta u znajomych, rozmowa kwalifikacyjna…
Schematy atrybutywne – obejmują tylko niektóre właściwości obiektów, np. zdolność, lenistwo, uczciwość, wolność, grzeczność prawdomówność. Wyróżnia się w nich dwie płaszczyzny opisową i emocjonalną, czyli oceniającą.
Metaschematy – łączą w sobie treść wszystkich wcześniej wymienionych schematów.

Schematy czynnościowe – inaczej programy działania, ogólne zasady powtarzania. Są one charakterystyczne i powtarzalne dla nas. Część mamy dobrze uświadomione, część gdzieśtam się przewija, gdyż nam je wpojono. Są to pewne stałe cechy zachowania (np. agresywny, lojalny, uczciwy…). System takich zasad nazywany jest charakterem.

Struktury emocjonalno-motywacyjne – nasze ustosunkowanie do rzeczywistości. U podstaw tych struktur leży sieć wartości, hierarchia wartości – od najważniejszych (na górze, jest ich najmniej) do najmniej istotnych (tych jest najwięcej, są na dole piramidy). Względnie stałe tendencje motywacyjne, wyrażające się w głównym ukierunkowaniu naszych działań.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *