Osobowość cz 2

Regulacyjne funkcje struktur poznawczych:
– determinują percepcję zdarzeń i otoczenia
– są podstawą rozumienia i interpretacji zdarzeń
– wpływają na podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów
– determinują antycypację zdarzeń
– itd.

W obrębie tego systemu można wyróżnić różne obszary naszej prywatnej wiedzy o otaczającym świecie – można wyodrębnić treści odnoszące się do bardziej szczegółowych obszarów tego obrazu, np. obraz samego siebie, obraz naszego kraju, pojęcia “uczciwość”, “wolność”, “sprawiedliwość”.
Bogactwo i stopień konkretności lub abstrakcyjności struktur poznawczych należy do jednych z najważniejszych różnic indywidualnych między ludźmi.
Elementy struktury osobowości:
– schematy poznawcze
– schematy czynnościowe
– schematy emocjonalno-motywacyjne
Schematy poznawcze – swoista mapa umysłowa, coś, co powoduje, że rozumiemy świat i ludzi wokół nas. Przykładowo, nasz światopogląd, określona wiedza przedmiotowa na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *