Motywacja cz 7

Motywacja osiągnięć:
– nastawienie na osiągnięcie sukcesu
– nastawienie na unikanie porażek

Nastawienie wobec podejmowanych działań:
– teliczne – nastawienie na osiągnięcie celu, liczy się tylko wynik, nieważne jest działanie
– parateliczne – satysfakcję przynosi rodzaj działania, a nie tylko upragniony cel

Cechy ludzi z silną potrzebą osiągnięć:
– bardziej wytrwali w dążeniu do celu
– potrafią ciężko pracować
– są bardziej inteligentni
– ich kariera częściej wiąże się z rywalizacją
– szybciej awansują
– częściej pełnią funkcje przywódcze

Wpływ motywacji na procesy poznawcze
Spostrzeganie – przecenianie jasności, wyrazistość bodźca, jego wielkość, figurze wieloznacznej nadaje się cechy tego, czego oczekujemy.
Pamięć – łatwiej zapamiętujemy te elementy, które zz punktu widzenia upatrzonego celu czy wyniku są ważne.
Myślenie – modyfikowanie toku myślenia, aby jego wynik zgodny był z tym, co chcemy zrealizować.
Spostrzeżenia, przypomnienia, przewidywanie niezgodne z tym, co człowiek pragnie mają utrudniony dostęp do świadomości.
Obronność percepcyjna – trudność w spostrzeganiu tych treści, które są niezgodne z naszym obecnym działaniem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *