Motywacja cz 6

Aspiracje
Oczekiwania są sądem na temat wyniku, a aspiracje są sądem na temat wyniku upragnionego, bardzo cenionego. Aspiracje to nasze fantazje, marzenia przetwarzane w działanie.
Granica między myśleniem pozytywnym a myśleniem życzeniowym jest bardzo cienka.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
Czasem człowiek podejmuje działania z uwagi na działanie nacisków zewnętrznych, czasem aktywność jest nagradzana sama w sobie.
Czynniki obniżające motywację wewnętrzną:
– nadmierna rywalizacja
– poczucie przymusu
– instrumentalne traktowanie przez przełożonych
– nagrody zewnętrzne

Nagrody zewnętrzne
Czy dla nagrody podejmujemy działanie, czy dla satysfakcji z działania i osiągniętego wyniku? (punkty w szkole, płacenie za obowiązki domowe)
Naduzasadnienie – proces polegający na zastąpieniu motywacji wewnętrznej zewnętrzną nagrodą. Wyłączona z tego jest płaca za wykonaną pracę.

Rywalizacja
Wszechobecna w naszej kulturze – może być motorem napędowym w rozwoju gospodarki, rozwoju techniki, handlu.
Koncentracja na rywalizacji powoduje zmniejszenie naszych zasobów poznawczych i rozproszenie naszej energii.
Rywalizacja wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie, powoduje, że jesteśmy bardziej nieufni wobec innych i bardziej negatywnie oceniamy osoby, które spostrzegamy jako rywali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *