Motywacja cz 3

Charakterystyka motywacji
Motywacja jest charakteryzowana przez dwie główne właściwości:
– kierunek (cel, do którego zmierzamy, spełnienie celu powoduje wygaśnięcie motywacji, jeśli jesteśmy niezadowoleni z wyniku, włączają się niekiedy negatywne emocje)
– natężenie – siła procesu motywacyjnego, wielkość motywacji i intensywność motywacji
Siła procesu motywacyjnego to nasza zdolność do wyłączenia motywów konkurencyjnych, które działają równolegle. Silny motyw to ten, który pozwala nam działać i który wybierzemy do zrealizowania, słabsze albo odłożymy albo w ogóle z nich zrezygnujemy. Silna motywacja przekłada się na naszą wytrwałość. Człowiek z silną motywacją jest bardziej odporny na działanie stresu – jesteśmy w stanie pokonać negatywne czynniki.
Wielkość motywu – motyw jest tym większy, im więcej czynności trzeba wykonać, aby go zrealizować.
Intensywność – czynnik, który określa poziom motywacji naszego organizmu. Jednym z ważnych czynników determinujących intensywność motywacji jest sposób jej uruchomienia.
Silna motywacja nie musi być motywacją intensywną, jeśli człowiek nie napotka przeszkód w swoim działaniu lub nie obawia się o jego wynik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *