Motywacja cz 2

Motywacja to nie jest chwila – do zrealizowania określonego zadania musi upłynąć określona ilość czasu. Motywacja jest procesem regulacyjnym, ponieważ steruje naszymi czynnościami tak, aby doprowadzić do upragnionego wyniku. Czym będzie ten wynik? Zmiana pewnego stanu rzeczy, zmiana nas samych, zmiana zakresu naszych wiadomości czy wiedzy, którą dysponujemy, zmiana naszego położenia.
Jeśli mamy pełną świadomość wyniku, mówimy, że mamy określone cele. Czasami jednak nasza wiedza o tym, do czego zmierzamy, jest mniej pełna.
W psychologii rzadko występują algorytmy, ale gdy opracowywano pojęcie motywacji, posłużono się funkcjami. Żeby proces motywacyjny powstał, to wynik musi być uznany za użyteczny (warunek 1 – użyteczność, U) oraz musimy uznać, że jesteśmy w stanie do niego dotrzeć (funkcja 2 – prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku, P). Jeśli któreś z nich jest równe 0, to motywacja nie powstanie.
M = f(U, P)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *