Motywacja cz 1

Termin ten jest stosowany w psychologii do opisu wszelkich  mechanizmów odpowiedzialnych za “pchanie” nas do działania. Mówiąc o motywacji myślimy o zamiarze, pragnieniu, życzeniu. Za tym wszystkim stoi dążenie do określonego celu. Motywacje bywają bardzo różnorodne, niekiedy się wzajemnie wykluczają. Jedne cele realizujemy, inne odkładamy, z innych po prostu rezygnujemy.
O motywacji możemy też mówić jako o wszystkich procesach umysłowych pobudzających nas do dokonywania wyborów. Motywy pchają nas do robienia różnych rzeczy i uruchamiają określony typ zachowania.
Motywacja może być różna, można mieć różne zdolności, określony zasób wiedzy, itd. Bez dobrej motywacji nie ma w życiu sukcesu. Od rodzaju motywacji zależy to, jakie sukcesy będziemy w życiu odnosić.
Motywacja to proces wewnętrzny, coś, co jest w nas samych. Wyznacza kierunek działania, nastawiony na osiągnięcie określonego celu.
Motywy pozwalają nam na kształtowanie swojego obrazu świata, poznawanie go i coraz lepsze rozumienie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *