Lubienie i sympatia cz 1

Lubienie i sympatia – kogo lubimy i za co
Reguła wzbudzania sympatii jako narzędzie wpływu społecznego

Ludzie wolą mówić “tak” osobom, które lubą i mają poczucie, że znają. Dlatego praktycy wpływu społecznego dokładają wszelkich starań… (nie zdążyłem spisać :()

Atrakcyjność fizyczna:
– Arystoteles twierdził: “Uroda jest lepszą rekomendacją niż jakikolwiek list polecający
– zjawisko aureoli – dobry wygląd “opromienia” pozostałe cechy i decyduje o sposobie, w jaki postrzegamy człowieka

Cechy atrakcyjności fizycznej:
– wzrost (głównie u mężczyzn)
– twarz
– typ sylwetki
Efekty społeczne atrakcyjności fizycznej:
– wyżsi mężczyźni otrzymywali wyższe pensje
– dzieci postrzegane jako atrakcyjne były rzadziej karane w przedszkolu
– atrakcyjność fizyczna podsądnego może mieć wpływ na wysokość kary
– uczniowie o atrakcyjniejszym wyglądzie są lepiej oceniani przez nauczycieli
– łatwiej uzyskać przebaczenie i wsparcie
– atrakcyjność może odegrać decydującą rolę na rynku pracy

Podobieństwo
Lubimy ludzi podobnych do nas pod względem:
– przekonań politycznych
– światopoglądowych
– cech osobowości
– stylu życia
– zainteresowania
– doświadczeń życiowych
– sposobu spędzania czasu wolnego
– o podobnie brzmiących nazwiskach, takich samych imionach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *