Kontakty społeczne cz 3

Ujawnianie siebie
Przekazując ludziom ważne informacje o sobie wzbudzamy sympatię, pogłębiamy więź.
Ujawnianie siebie jest formą wyrażania szacunku i zaufania.
Muszą być jednak spełnione pewne warunki ujawniania siebie:
– odpowiedni czas i miejsce
– wzajemność – udzielamy tej samej ilości i jakości informacji, jak uzyskaliśmy
Właściwości ujawniania siebie
– szczerość (ale ważne żeby nie przesadzić ze szczerością na swój temat – zbyt dużo to niezdrowo)
– głębokość informacji (jak bardzo intymne informacje ujawniamy)
– poziom dostępności informacji – jak wielu osobom taką informację przekazujemy
Tylko ok. 2% wszystkich aktów komunikacji to ujawnianie siebie.
Co uzyskujemy, ujawniając siebie?
– katharsis – zrzucenie ciężaru, pozbycie się nagromadzonych emocji
– wyjaśnienie – uporządkowanie własnych przemyśleń, myśli, zyskanie nowego spojrzenia, perspektywy
– samodowartościowanie – pozyskiwanie potwierdzenia własnych sądów, przekonań
– kształtowanie wrażenia – budowanie wizerunku osoby szczerej, wrażliwej, interesującej
– podtrzymywanie i wzmacnianie relacji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *