Kontakty społeczne cz 2

Właściwości porozumiewania się międzyludzkiego:
– niepowtarzalne – staramy się zindywidualizować wypowiedź
– niemożność zastąpienia danej relacji
– wzajemna zależność – nasze emocje zależą od tego, co powie druga osoba
– ujawnianie osobistych informacji
– kontakty są samonagradzające – często ważne jest bycie razem, a nie to, o czym się mówi
Syntoniczność – współbrzmienie, przeżywanie tego samego, co druga osoba, np. gdy idziemy na ślub czy pogrzeb, nawet niekoniecznie osoby którą znamy.

Porozumiewanie się osobowe i bezosobowe
Nasze relacje nie zawsze są czysto osobiste lub bezosobowe, np. gdy jesteśmy zmęczeni to w rodzinie możemy ograniczyć rozmowy wyłącznie do powitania.
Jednocześnie doceniamy poczucie humoru  sprzedawcy, rozmawiamy o swoich prywatnych sprawach z fryzjerem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *