Język

JĘZYK
Funkcje języka:
– komunikacja
– opisywanie rzeczywistości
Język to głównie system znaków, jednak istnieją pewne reguły, bez których znaki są bezużyteczne.

Właściwości języka:
Wszystkie języki funkcjonujące w codzienności są generatywne.  Reguły gramatyczne pozwalają nam tworzyć nieskończoną ilość zdań.

Kompetencje:
– językowa
– komunikacyjna

Język = kod
Język regionalny – również określony kod, rozumiany przez członków określonej społeczności.

Czasami wchodząc do pewnej grupy staramy się dostosować do ich sposobu mówienia. Próba zastosowania czyjegoś kodu najczęściej jednak jest nieudolna.
Dostosowanie sposobu mówienia – dywergencja.
Mamy dużą zdolność mówienia, wymieniamy wiele informacji, to jednak nie oznacza, że się rozumiemy! Najlepiej dokładnie poinformować, co chcemy, mamy jednak tendencję do owijania w bawełnę, każąc rozmówcy domyślać się, o co nam chodzi.
Krytyka – lepiej “owijać w bawełnę”.
Pochwała – najlepiej wprost, bez “ale…”, bo to znów może być krytyka!
Słyszymy nie oznacza słuchamy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *