Inteligencja cz 7 dokończenie

Inteligencja, wiedza, mądrość
Inteligencja jest niezbędna do nabycia określonego rodzaju wiedzy. Wiedza – system wiadomości uporządkowany, funkcjonalny. Mądrość to zdolność trafnego rozpoznawania wartości.

Czy zwierzęta mają inteligencję?
Niektóre gatunki współpracują podczas polowania (lwy, wilki), wychowując młode. Szczury uczą się labiryntów. Gołębie mogą posiadać inteligencję. Szympansy potrafią wytwarzać i wykorzystywać narzędzia. Szympansy potrafią także używać języka migowego, w ograniczonym zakresie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *