Agresja cz 1

Agresja jako aspekt rozwoju człowieka
Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek jest istotą agresywną. Agresja jest wpisana w nasze funkcjonowanie. Agresja, walka i ucieczka zapewniały przetrwanie w przeszłości. Z wyjątkiem niektórych gryzoni i małp, prócz człowieka żaden inny gatunek nie niszczy i zabija z taką zajadłością.
Jeśli potraktujemy psychologię społeczną jako naukę o wpływie społecznym, to zniszczenie fizyczne człowieka można uznać za ostatni akt wpływu społecznego.
Zachowaniami agresywnymi nazywamy szerokie spektrum zachowań, od takich spotykanych codziennie do rzadkich.
Agresja to nie emocje i nie uczucie – agresja to zachowanie. Agresja musi mieć intencje, musi być kierowana na wyrządzenie krzywdy.

Rodzaje agresji:
– pośrednia – gdy nie spotykamy drugiej osoby ale mówimy o niej źle
– bezpośrednia – gdy spotykamy drugą osobę osobiście i wyrządzamy mu krzywdę
– agresja fizyczna
– agresja werbalna
– agresja emocjonalna – gdy podłożem są negatywne emocje
– agresja instrumentalna – działanie na czyjąś szkodę, uderzamy, bijemy, żeby zabrać komuś coś materialnego
Mężczyźni są sprawcami większości zabójstw (85 – 90%).
Mężczyźni:
– częściej przemoc fizyczna
– częściej płatni mordercy
– częściej stosują agresję instrumentalną
– częściej próbują zdominować innych
Kobiety:
– częściej stosują agresję werbalną
– częstsza agresja emocjonalna
Kobiety są równie agresywne jak mężczyźni, jednak rodzaje i skutki agresji są różne.
Informacje o agresji kobiet są w dużym stopniu zatarte – społecznie jest to mniej aprobowane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *