Zachowania prospołeczne cz 1

Mamy różne oblicza, czasami dokuczamy innym, ale stać nas też na działania wzniosłe – staramy się być pomocni. Przez zachowania prospołeczne mamy na myśli udzielanie pomocy, z różnym kosztem.
Typy zachowań prospołecznych:
– zachowania pomocowe
– ofiarność
– altruizm
Zachowanie prospołeczne – działanie na rzecz drugiej osoby, za to otrzymuje się nagrodę
Ofiarność – pomoc bezinteresowna
Altruizm – różnica między altruizmem i ofiarnością jest cienka. W ofiarności pomagamy, bo czujemy się dobrze niosąc pomoc. Jeśli mówimy o altruizmie (najwyższy stopień poświęcenia dla drugiej osoby), to działanie nie dla dobrego samopoczucia, działanie motywowane wyłącznie chęcią poprawy czyjejś sytuacji.
Dlaczego w ogóle powinniśmy oczekiwać pomocy? Gdy przyjdzie trudna chwila, możemy liczyć na pomoc innych. Reguła wzajemności – jeśli my pomożemy, inni mogą pomóc nam.
Dlaczego ludzie sobie pomagają? Bardzo często dla zdobycia aprobaty. W momencie udzielania pomocy często podnosimy swoją pozycję społeczną i zyskujemy aprobatę otoczenia i osoby, której pomagamy. W ten sposób eksponujemy swoje pozytywne cechy.
Pomagając innym często poprawiamy sobie sami nastrój. Dobrze się czujemy w tej sytuacji pomagania. Działanie na rzecz drugiego człowieka wpływa pozytywnie na nasze myślenie o sobie.
Najchętniej i najłatwiej przychodzi nam pomaganie osobom bliskim.
Analizowano zachowania osób pomagających zawodowo (ratownicy, lekarze, itd.). Okazało się, że najpierw pomagają swoim najbliższym, potem dopiero myślą o innych.
Im bardziej dom jest otwarty, tym łatwiej wyjść z pomocą na zewnątrz. Im bardziej dom jest zamknięty, z tym większym trudem przychodzi nam pomaganie innym osobom.
Znacznie chętniej pomagamy ludziom, co do których czujemy że są do nas podobni. Im mniejsze podobieństwo, tym trudniej nam pomagać takiej osobie.
Celem pomocy jest między innymi aprobata społeczna – możemy zyskać sympatię, gdy jesteśmy postrzegani jako osoby zdolne do pomagania innym. Jesteśmy także postrzegani jako osoby silne, dobrze zorganizowane i radzące sobie z różnymi problemami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *