Tożsamość cz 1

Pojęcie tożsamości
Najważniejszym przejawem wiary we własne istnienie jako osoby jest poczucie własnej jedności – czyli ciągłości w czasie i przestrzeni. Poczucie własnej tożsamości to cechy najbardziej odróżniające nas od innych. To odpowiedzi na pytanie “kim jestem?”.
Możliwości utraty tożsamości:
– emigracja
– wojsko
– subkultury młodzieżowe
– więzienie
Tożsamość społeczna – identyfikacja z konkretnymi grupami społecznymi, do których człowiek przynależy lub aspiruje do przynależności.
Poczucie kontroli osobistej – poczucie jedności wiąże się z poczuciem autonomii podmiotowej, możliwością kontroli nad sobą i biegiem zdarzeń. To system informacji umożliwiający powstanie przekonania o możliwości wpływania na otoczenie i przebieg wydarzeń.
Nadmierne poczucie kontroli może być przyczyną złudzeń:
– uproszczonego rozumienia rzeczywistości
– złudzenia współzależności
– złudzenia kontrolowalności
– itd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *