Spostrzeganie cz 6

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja
Patrząc na innych, prócz kategoryzacji, stosujemy stereotypy. Stereotypy przyswajamy sobie nie wiemy kiedy. Najczęściej stereotypy dotyczą płci, miejsca pochodzenia, religii, pochodzenia społecznego.
Stereotypy wpisują się w nasze struktury poznawcze jako gotowy schemat.
Stereotyp:
– nadmiernie uproszczony
– nadmiernie uogólniony
– bardzo sztywny – nowe informacje mają małą moc zmieniania stereotypowej wiedzy o innych ludziach
– jest wiedzą społecznie powielaną
Pierwsze stereotypy biorą się już w dzieciństwie – gdy rodzina opowiada nam o jakichś ludziach. Nie musimy się spotykać z przedstawicielem danej grupy, żeby posiadać o nim jakąś stereotypową wiedzę.
Na bazie stereotypów tworzą się uprzedzenia, np. rasizm, nacjonalizm, seksizm. Od stereotypów krótka droga do uprzedzeń.
Następnym stopniem jest dyskryminacja – prezentujemy wrogie zachowania wobec osoby posiadającej pewne cechy.

W jaki sposób sa przekazywane stereotypy? Ważnym nośnikiem informacji jest język potoczny. Słowa takie jak “oszwabić”, “ocyganić”, “pruski dryl”, “czeski film”, “niemiecka decyzja”, “hiszpański temperament”, “żabojady”, “makaroniarze”, “szkot” – mają za sobą jakąś stereotypową wiedzę. Tego typu stereotypy, w których odnosimy się do właściwości grup narodowych, zadomowiły się w naszym języku.
Stereotyp nie jest do końca nieprawdziwy – jest tylko zbytnio uproszczony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *