Spostrzeganie cz 2

Schematy atrybutywne – wnioskowanie odnoszące się do cech ludzkich i do relacji między innymi. Wnioskujemy o cechach człowieka, którego nie jesteśmy w stanie spostrzec, np. gdy słyszymy o kimś, że jest miły, próbujemy tej osobie przypisać cechy.
Schematy zmieniają się w ciągu naszego życia, wpływa na to doświadczenie.

Asymilacja – gdy włączamy do naszych informacji jakieś nowe dane.
Akomodacja – zmiana pewnych struktur, schematów pod wpływem pewnych informacji, dużo wolniejsza i trudniejsza.
Ukryte teorie osobowości – właściwe dla danej osoby wyobrażenie o związkach między cechami przewijające się w tworzeniu obrazów o innych ludziach. Teorię, bo związki między cechami przypominają teorię naukową, na podstawie jednych cech można przewidzieć inne. Osobowości, nasze osobiste teorię. Ukryte, bo stosujący tę teorię ludzie nie zdają sobie sprawy, że to robią, że oceniają. Teorie te można zbadać i ujawnić/ ukazać osobie badanej.
Po co budujemy te teorie? Nadmiar informacji musimy uporządkować, kategorie ułatwiają nam opracowanie dużej ilości danych.
Teorie osobowości tworzymy nieświadomie na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, obserwując zachowanie innych osób.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *