Procesy poznawcze cz 5 Uczenie się

Mówiąc o myśleniu mówimy o procesach symbolicznych. Możemy dojść do jakichś wniosków, jednak nikt się o nich nie dowie, póki ich nie ujawnimy. Myślenie nie pojawia się znikąd, trudno jednak określić, gdzie zaczyna się myślenie.
12 – 14 rok życia – rozwija się myślenie abstrakcyjne. Niektórzy jednak zatrzymują się na wcześniejszym etapie myślenia opartego na konkretach.
Wszystkie informacje o świecie są zakodowane w spostrzeżeniach (to, co zostało nam dane, bieżąca teraźniejszość), wyobrażeniach (też związane z rzeczywistością, ale nie tą teraźniejszą, można również wyobrażać sobie rzeczy, których nigdy w życiu nie widzieliśmy).

Pojęcia
Pojęcia to umysłowe reprezentacje całych grup zjawisk. Większość informacji, jakimi operujemy, to właśnie pojęcia. Człowiek nie myśli słowami, ale pojęciami – większymi kategoriami. Pojęcia tworzą się stopniowo – małe dziecko opisze stół, jaki ma w domu, osoba dorosła opisze całą kategorię stołów. Rozwój języka również sprzyja rozwijaniu form myślenia. Pojęcia przyswajamy w toku naszego rozwoju.

Operacje umysłowe
Analiza i synteza
Analiza – wyodrębnienie pewnych komponentów z całości.
Synteza – łączenie komponentów w całość.
Abstrahowanie, uogólnianie, itd. – to pochodne analizy i syntezy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *