Proces komunikowania się cz 4

Funkcje komunikacji niewerbalnej:
– podkreślanie gestem tego, co opowiadamy słowami
– powtarzanie – zachowania niewerbalne mogą powtarzać to, co nazywamy słowami
– zastępowanie wypowiedzi słownej gestem
– fałszowanie – zachowania niewerbalne ułatwiają popełnienie oszustwa

Sygnały niewerbalne mogące świadczyć o oszustwie:
– większe wahanie
– jąkanie się
– zacinanie się
– ton głosu staje się wyższy
– wzrasta temperatura skóry wokół oczu
– częstsze mrugnięcia oczami
– intensywniejsze poruszanie rękami

Formy komunikacji niewerbalnej:
– patrzenie na twarz drugiej osoby. Rodzimy się z gotowością do interpretowania i zwracania się do ludzkiej twarzy
– mimika odzwierciedla reakcje emocjonalne
– podstawowe emocje mimiczne – coś się dzieje, my odpowiadamy
– po 7 roku życia uczymy się kłamać! Uczymy się przybierać określony wyraz mimiczny, niezależnie od nastroju

Prócz mimiki – kontakt wzrokowy:
– trudny do stałego zniesienia
– zastanawiając się, często zaczynamy patrzeć w bok
– jest podstawą do nawiązania relacji
– są osoby, dla których wzrok nie jest dominującym kanałem w kontaktach społecznych

Kinestetycy – osoby, którym nie wystarczy patrzenie, ale muszą nas też dotykać! :/ Jeśli ktoś drugi nie lubi dotykania, to mamy już niechęć na starcie…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *