Pamięć cz 6

Co i dlaczego zapamiętujemy?
Prawdopodobnie zapamiętać można wszystko, ale nie wszystko równie łatwo. Jeśli powtarzamy materiał dostatecznie długo, to jest wierniej zapamiętywany, ale też dłużej dostępny.
Technika studencka 3Z (zakuć, zdać, zapomnieć) lub 4Z (zakuć, zdać, zapić, zapomnieć).

Dane, które nie wymagają długiego powtarzania
– czynniki pierwszoplanowe, wyraziste, kontrastowe, zaskakujące
– użyteczne (w tym użyteczność doraźna)
– sensowność, zrozumiałość
– nastawienie na zapamiętywanie
– zgodność materiału z postawami, systemem wartości
– silne pobudzenie emocjonalne

Efekt “lampy błyskowej”

Wspomnienia osobiste – czyli tzw. pamięć autobiograficzna. Obejmuje wspomnienia, których sprawcą, uczestnikiem lub osobą ponoszącą odpowiedzialność jesteśmy my.
Cechy pamięci autobiograficznej:
– powiązanie danych ze strukturami osobowości – ja
– sekwencyjne uporządkowanie danych
-czasowa lokalizacja danych
– sensowne powiązanie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *