Motywacja cz 8

Konflikty motywacyjne
– hierarchiczność motywów
– rodzaje konfliktów motywacyjnych:
– konflikt dążenie – dążenie
– konflikt unikanie – unikanie
– konflikt dążenie – unikanie (cel wzbudza tendencję do … i od …)

Inni ludzie w procesach motywacyjnych
Potrzeba afiliacji – chęć zyskania akceptacji innych osób. Wiele rzeczy robimy w życiu po to, aby zyskać sympatię innych. Ludzie różnią się między sobą tą potrzebą afiliacji – osoby mniej pewne siebie tę potrzebę mają z reguły większa i wtedy głównie działają tak, aby nie stracić sympatii innych lub rzeczy ją zyskać.
Zjawisko facylitacji społecznej – inni ludzie wpływają na nas motywująco. Będąc w towarzystwie dajemy z siebie więcej.
Zjawisko próżniactwa społecznego – inni ludzie działają na nas jak demotywatory (nie demotywatory.pl :P). Sytuacja, w której możemy się ukryć za plecami innych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *