Motywacja cz 5

Dwa podstawowe rodzaje motywacji:
– dodatnia – gdy do czegoś dążymy
– ujemna – gdy czegoś unikamy

Wzmocnienie motywacji
Mechanizm segmentyzacji  – zwielokrotnienie gratyfikacji – wyodrębnianie w działaniu etapów pośrednich i związane z każdym z nich określonej gratyfikacji. Bez tych nagród pośrednich nie zawsze udaje nam się dojść do celu.
Mechanizm “magicznej połowy” – zabieg myślowy,, operujący przekonaniem, że druga część zadania już będzie łatwiejsza do zrealizowania.
Przekonanie o swobodzie wyboru – świadomość, że ode mnie zależy dzlasze działanie lub jego zaprzestanie, wzmacnia motywację, swoboda wyboru zwiększa wytrwałość, przymus – rodzi opór.
Przekonanie o wpływie na zdarzenia – ludzie, którzy mają poczucie wpływu na sytuację, wybierają zadania trudniejsze, lepiej sobie z nimi radzą.

Ciekawość
Pierwszy stopień do piekła, ale i do wiedzy. Na ciekawość można spojrzeć z dwóch perspektyw:
– sytuacyjnie – jako reakcja na zmianę
– dyspozycyjnie – jako pewna właściwość osoby, gotowość do poszukiwania nowości i poznawania ich
Wspólną miarą ciekawości jest preferencja nowości.

Oczekiwania
Im wyższe oczekiwania, tym wyższa motywacja, tym lepsze wyniki osiągamy w życiu – wyższym oczekiwaniom towarzyszą wyższe wyniki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *