Inteligencja cz 6

Geny czy środowisko?
– do 60% sprawności intelektualnej to uwarunkowania genetyczne
– odziedziczalność inteligencji wzrasta liniowo
– w niemowlęctwie 20%
– w dzieciństwie 40%
– w okresie dorosłości dochodzi do 60%
Wczesne wspieranie rozwoju intelektualnego:
– kontakt z rodzicami
– kontakt dotykowy
– naturalny sposób karmienia
– wspólne czytanie, opowiadanie bajek, rozmowy
– wsparcie emocjonalne
– zachęcanie do eksplorowania świata
– współtowarzyszenie rodziców w zdobywaniu nowych doświadczeń
Przeszkadzają:
– zbyt surowe kary
– nadużywanie zakazów
– lenistwo umysłowe w rodzinie
Efekt Mozarta – na fenomen określany tym mianem pierwsi zwrócili uwagę w 1993 roku naukowcy amerykańscy. Efekt ten polegał na tym, że słuchając określonych utworów tego kompozytora można zwiększyć sprawność intelektualną. Wielu naukowców neguje istnienie tego efektu. Zwolennicy  wymieniają jednak naukę gry na instrumencie lub śpiewu jako czynniki ogólnorozwojowe, dające większe potencjalne możliwości.
Muzyka a inteligencja – dzieci w wieku do 3 lat intensywnie uczące się muzyki miały większe zdolności umysłowe.
Jest też takie twierdzenie, że gdy słuchamy jakiejś ulubionej muzyki, wydzielamy dopaminę – hormon “nagrody”, który sprzyja lepszemu wykonywaniu zadań.
W wieku starszym może się pojawić demencja czołowo-skroniowa. Wbrew nazwie jednak w pierwszej fazie u tych osób pojawiają się nieprawdopodobne zdolności artystyczne. Niestety, na krótko – wraz z postępem choroby pojawiają się postępujące objawy demencyjne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *