Emocje cz 9

Inteligencja emocjonalna – inteligencja, która przejawia się w dobrym poziomie wiedzy, świetnych ocenach w szkole. Zdolność panowania nad swymi emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności. Jeśli nie potrafimy kierować emocjami, to wówczas pojawiają się problemy.
Przejawy inteligencji emocjonalnej:
– zdolność rozpoznawania emocji i podejmowania w oparciu o to ważnych życiowych decyzji
– zdolność kierowania emocjami
– zdolność motywowania się – potrafimy odraczać gratyfikacje, czekamy na nagrodę, nie zawsze dążymy do szybkiego zaspokojenia naszych potrzeb
– rozpoznawanie emocji u innych – patrzenie, jak funkcjonują, co przeżywają. Idzie za tym empatia i zdolność do pomagania
– nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi ludźmi
Aleksytymia – niezdolność do rozumienia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania i wyrażania. Doprowadza to do braku rozładowania napięć i niepokoju. Aleksytymicy nie potrafią odróżnić pobudzenia fizjologicznego od emocji, skupiają się tylko na aspektach fizjologicznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *