Trema cz 2

Trema ma charakter procesualny, ona trwa w czasie. Może występować trema przed występem (faza związana z przygotowaniem utworu, trema może przeszkadzać również w fazie przygotowania!), w trakcie występu (wtedy jest odczucie koncentracji na sobie, zaczynamy interpretować objawy płynące z naszego ciała, to co z nami się dzieje “bierze górę”), po występie (gdy analizujemy to, czego dokonaliśmy, niekiedy bojąc się negatywnej oceny).
Ludzie, którzy doświadczyli tremy, doświadczyli również innego zjawiska – tremy przed tremą. Pojawia się, gdy człowiek “zjedzony” przez tremę boi się powtórzenia tego samego doświadczenia. Trema przed tremą może się wtedy pojawić w każdym momencie. Te objawy tremy dosięgają nawet osoby doświadczone.
Dlaczego powstaje trema? Mówi się o przyczynach o podłożu psychologicznym. Mówi się między innymi o temperamencie (wysoko i nisko reaktywny). U osób wysoko reaktywnych nawet doświadczenie wieloletnie nie powoduje obniżenia objawów tremy. Osoby nisko reaktywne doświadczają mniejszego obciążenia, łatwiej im też obniżyć poziom tremy.
Wymienia się również brak odporności na stany lękowe oraz poczucie własnej wartości i samoocena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *