Tożsamość cz 3

Osobowość – rozwój samowiedzy:
– 0 – 4 r. ż. – stadium samowiedzy elementarnej – odkrywanie własnej odrębności fizycznej i psychicznej
– 4 – 12 r. ż. – rozwija się sprawność myślenia, szybkość myślenia, mowa – pomaga w porządkowaniu doświadczeń, bardzo silna identyfikacja z własną płcią, rozwija się teoria umysłu, rozwijają się normy etyczne i moralne
– 12 – 18 r. ż. – dochodzenie do tzw. wiedzy dojrzałej, pomaga w tym zdolność myślenia abstrakcyjnego, myślenie przyczynowo-skutkowe, czas uzewnętrzniania norm, rośnie poczucie własnej wartości, niekiedy następuje to dość gwałtownie

Osobowość może się rozpaść! Naruszenia integracyjnej funkcji osobowości:
– lęk
– zaburzenia psychosomatyczne
– negatywne nastroje
– wzmożone napięcie
– obniżenie odporności na stres
– zmniejszenie możliwości poznawczych, intelektualnych
– itd.

Depersonalizacja, dezindywiduacja – nie mamy już osoby jako całości, wszystko jest doraźne, osoba jest nieprzewidywalna w swoich działaniach, interakcje z innymi osobami bardzo trudne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *