Temperament cz 6

Styl działania:
– osoby nisko reaktywne: mała podatność na zmęczenie, zdolność robienia wszystkiego za jednym zamachem, potrzeba rozgrzewki (zaczynają od zadań łatwych, po czym dobrze robią zadania trudniejsze). Te osoby po prostu zasiadają i pracują. Korekta pracy jest w trakcie. Stres nie jest czynnikiem przeszkadzającym, na sprawdzianach, kolokwiach itd. mogą odpowiadać ustnie. Dobrze radzą sobie z tremą. Napięcie emocjonalne powoduje, że osoby te są w stanie jeszcze intensywniej pracować. Mogą pracować krócej, bo nie robią przerw ani korekt po ukończeniu zadania.
– osoby wysoce reaktywne – zupełnie na odwrót. Potrzebują przerw – dzielą sobie zadania na etapy z przerwami na drzemki, kawkę, itd. Osoby te potrzebują ciszy, żeby uczyć się pracować i wykonywać określone zadania. Zamiast po prostu usiąść i pracować, muszą wszystko sobie przygotować, rozpisać, poustawiać, itd. Korekta pracy po ukończeniu zadania. Wolą pisemne formy sprawdzania wiedzy. Mają większą tendencję do tremy i słabiej sobie z nią radzą. Duże napięcie emocjonalne powoduje, że mają problemy z wykonywaniem zadań.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *