Sytuacje trudne cz 4

– fantazjowanie – mechanizm jednocześnie pomocny jak i destrukcyjny, gdy wyobrażamy sobie, jak zrobilibyśmy coś (np. jak wyglądałby nasz wykład). Dobre – układanie sobie scenariusza PRZED wydarzeniem. Złe – gdy doświadczyliśmy porażki a w domu, zamiast analizować co poszło nie tak, snujemy scenariusze “co by było gdyby”
– sublimacja – uwznioślenie. Przemieszczenie takiego celu popędowego, który nie jest akceptowalny, na taki cel, który zdobędzie aprobatę społeczną. Przykładowo, jeśli ktoś ma skłonności sadystyczne, to może wybrać społecznie akceptowany zawód np. dentysty, rzeźnika, chirurga
– kompensacja – MOŻE COŚ W ŻYCIU ZMIENIĆ – kiedy człowiek zaczyna ciężko pracować w dziedzinie, w której jest słaby, i zaczyna odnosić w niej sukcesy
– nadkompensacja – MOŻE COŚ W ŻYCIU ZMIENIĆ – gdy jesteśmy słabi w jakiejś dziedzinie, zaczynamy ciężko pracować i odkładamy wszystko inne na bok, i zaczynamy odnosić w tej dziedzinie jakieś sukcesy
Mechanizmy obronne łatwiej zaobserwują inni u nas niż my sami. Mając pewne zdolności do autoanalizy, będziemy potrafili sami je u siebie dostrzec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *